غذای شخصی چیه و چه طوری باید به وعده اضافش کنم؟

غذاهایی که تو لیست غذاهای بنتو نیستن رو میتونین به عنوان غذای شخصی تعریف کنین. با کلیک روی وعده مورد نظر و انتخاب دکمه "+ افزودن غذای جدید"، روی "غذاهای شخصی" بزنین و غذای مورد نظر رو اضافه کنین.