چه‌جوری می‌تونم از پکیج پیشنهادی بنتو استفاده کنم؟

بعد از دریافت رژیم و کلیک روی وعده مورد نظر و انتخاب "+ افزودن پکیج"، پکیج پیشنهادی بنتو به وعده اضافه می‌شود.