چه جوری می تونیم یه خوراکی یا غذا به وعده هامون اضافه کنیم؟

با کلیک روی وعده مورد نظر و انتخاب دکمه "+ افزودن غذای جدید"، با جست و جوی خوراکی مورد نظر،خوراکی رو به وعده اضافه کنین.