چه جوری می تونیم یه خوراکی یا غذا به وعده هامون اضافه کنیم؟

با کلیک روی وعده مورد نظر و انتخاب دکمه "+ افزودن غذای جدید" خوراکی مورد نظر رو به وعده اضافه کنیم.