نشانگر دایره کالری شمار، بعد از دریافت رژیم به چه معنی است؟

مقدار کالری که در روز باید دریافت کنین رو نشون میده و اگر بیش از حد مجاز روزانه مصرف کنین خط داخل دایره از نشانگر عبور میکنه و دایره آبی به رنگ قرمز در میاد که به این معنیه که کالری بیشتر از مقدار تعیین شده برای رسیدن به وزن هدف مصرف کردین.