چه جوری می‌تونیم روزهای آینده و گذشته رژیم رو ببینم؟

با کلیک روی کلمه" امروز" در بالای نمودار کالری شماری یک تقویم باز می‌شود که با انتخاب روز مورد نظر می‌توانید برنامه غذایی روزهای قبلی و بعدی رو ببینیم، یا با انتخاب فلش چپ و راست کنار "امروز"، یکی یکی روزها رو به عقب یا جلو ببریم.