چه جوری می‌تونم روزهای آینده و گذشته رژیم رو ببینم؟

از صفحه برنامه روی "برنامه من" کلیک کنین و با انتخاب فلش چپ و راست، یکی یکی روزها رو به عقب یا جلو ببرین تا بتونین برنامه غذایی روز مورد نظرتون رو ببینین.