چه‌جوری می‌توانم واحد یا مقدار جدول ارزش غذایی دستور پخت‌ها رو تغییر بدیم؟

از تب دستور پخت روی غذای مورد نظر کلیک می‌کنیم و در قسمت پایین صحه روی ۱۰۰ گرم کلیک می کنیم و مقدار مورد نظر رو تعیین می‌کنیم.