چه‌جوری می‌تونم واحد یا مقدار جدول ارزش غذایی دستور پخت‌ها رو تغییر بدم؟

از تب دستور پخت روی غذای مورد نظر کلیک کنین و در قسمت پایین صفحه روی ۱۰۰ گرم کلیک و مقدار مورد نظر رو تعیین کنین.