چه‌جوری می‌توانم مقدار مواد اولیه رو برای افراد بیشتر یا کمتری داشته باشم؟

از تب دستور پخت روی غذای مورد نظر کلیک کنین و زیر عکس سمت چپ علامت "+" یا "-" رو برای اضافه یا کم کردن تعداد افراد انتخاب کنین.