چه‌جوری می‌توانم لیست تهیه خوراکی‌ها و مواد اولیه مورد نیاز برای پخت غذا‌های قسمت دستور پخت را برای کسی بفرستم؟

از تب دستور پخت بالا سمت راست روی علامت لیست خرید کلیک می‌کنیم و در صفحه باز شده گزینه اشتراک گذاری را انتخاب می‌کنیم.