چه‌جوری می‌تونم به لیست تهیه خوراکی‌ها و مواد اولیه مورد نیاز برای پخت غذا‌های قسمت دستور پخت دسترسی داشته باشم؟

از تب دستور پخت بالا سمت راست روی علامت لیست خرید کلیک کنین.