چه‌جوری می‌تونم یک لیست از خوراکی‌ها و مواد اولیه مورد نیاز برای پخت یکی از غذا‌های قسمت دستور پخت داشته باشم؟

از تب دستور پخت روی غذای مورد نظر کلیک کنین و زیر عکس سمت چپ علامت "چرخ خرید" رو انتخاب کنین.