چه‌جوری می‌توانم به لیست غذاهای "نشان شده" دسترسی داشته باشیم؟

از تب دستور پخت، بالا سمت راست، روی علامت "نشان شده" کلیک می‌کنیم.