از رژیمی که برنامه بهم داده راضی نیستم چکار باید انجام بدم؟

می‌تونید رژیم جدید دریافت کنید. از صفحه داشبورد روی "..." کلیک کنید. شروع رژیم جدید رو بزنید و مراحل تعیین رژیم رو از ابتدا پیش برید تا رژیم جدید بهتون داده بشه.