مقدار و واحد غذایی رو از کجا میتونم تغییر بدم؟

با انتخاب وعده غذایی و کلیک روی خوراکی مورد نظر میتونید مقدار و واحد اندازه گیری خوراکی رو تغییر بدید.