مقدار آب مصرفی رو چجوری توی برنامه وارد کنم؟

پایین صفحه برنامه روزانه روی قسمت آب، هر تعداد لیوان آبی که مصرف کردین رو وارد کنین تا به مقدار آب مصرفی روزانه‌تون اضافه بشه.