چجوری میتونم رژیم بارداری یا شیردهی دریافت کنم؟

باید رژیمتون رو مجدد تعیین کنید. از صفحه داشبورد روی "..." کلیک کنید. روی شروع رژیم جدید بزنید و مراحل تعیین رژیم رو از ابتدا پیش برید. در مرحله انتخاب هدف میتونید رژیم بارداری یا شیردهی رو انتخاب کنید. (فقط رژیم ۳۰روزه مناسب دوران بارداری و شیردهی است.)