موقع ثبت رژیم، خوراکی که بهش حساسیت دارم رو اشتباه وارد کردم یا وارد نکردم. چجوری میتونم درستش کنم؟

باید رژیمتون رو مجدد تعیین کنید. از صفحه داشبورد روی "..." کلیک کنید. روی شروع رژیم جدید بزنید و مراحل تعیین رژیم رو از ابتدا پیش برید.