موقع ثبت رژیم، بیماریم رو اشتباه وارد کردم یا بیماریم رو وارد نکردم. چجوری میتونم درستش کنم؟

باید رژیمتون رو مجدد تعیین کنید. از صفحه داشبورد روی "..." کلیک کنید. روی شروع رژیم جدید بزنید و مراحل تعیین رژیم رو از ابتدا پیش برید.