اگر اشتراک یک ماهه بخرم هر ماه پول از حسابم کم می‌شه؟

خیر! با یک بار خرید تنها یک‌بار هزینه از شما کسر می‌شه و تنها برای تمدید مجدد باید اون اشتراک رو دوباره خریداری کنین.