تفاوت کارت‌های فروشگاه در چیه؟

با انتخاب هر کارت دسترسی شما به همه‌ی قسمت‌های برنامه باز می‌شه و تنها تفاوت‌ آن‌ها در قیمت و مدت زمان اشتراک شماست.