اشتراک رو از بازار-مایکت خریدم ولی فعال نشده

برای پیگیری خرید‌های بازار-مایکت باید با پشتیبانی خودشون تماس بگیرین.