من اشتراک ۶ ماهه خریدم از کجا میتونم این اشتراک رو ببینم؟

وارد بخش پروفایل برنامه و فروشگاه بشین و تاریخ انقضا اشتراکتون رو مشاهده کنین.