برای اینکه رژیم چاقی یا تثبیت بگیرم چکار باید انجام بدم؟

برای رژیم چاقی یا تثبیت می تونین از رژیم ۳۰ روزه استفاده کنین.رژیم‌های دیگه مثل رژیم مدیترانه ای و ... رژیم چاقی یا تثبیت ندارن.