انواع رژیم‌های داخل برنامه چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

در هنگام فعال کردن رژیم‌ها روی هر یک از انواع آن‌ها که کلیک کنین، توضیح کوتاه و مختصری درباره هر کدام داده شده.