اشتراک برنامه رو اشتباه خریدم، چیکار کنم؟

برای مشکل اشتراک با شماره پشتیبانی ۰۲۱۹۱۰۰۶۹۰۱ تماس بگیرین.